Aanmelden

    Ik wil graag deelnemen aan één van de volgende trainingen*:
    Maatregelen Corona-virus*
    Conform de maatregelen werk ik op dit moment in kleine groepen van max. 4 personen, in de buitenlucht
    en op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.